<div align="center"> <h1>Wimana.prv.pl - Serwis Paleoastronautyczny, Paranaukowy.</h1> <h3>Strona ta jest jednym z większych w polskim Internecie zbiorem tekstów traktujących o nieznanych zjawiskach, i religii. Znajdziesz tu czytelniku materiały o starożytności, prawdziwej historii świata i wiele innych informacji paleoastroanutycznych.</h3> <p>paleoastronautyka, nauka, kościół, religia, religie, dogmaty, indoktrynacja, sobór, nieomylność, Biblia, doktryna, trójca święta, kod Biblii, herezje, heretycy, Childress, Volkrodt, Sitchin, Zecharia, Erich, Daeniken, Daniken, Däniken, piramidy, zikkuraty</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.toczyto.pl" rel="nofollow">http://www.toczyto.pl</a></p> </div>